Kontaktné a fakturačné údaje:

 

Office: Púchov - Požiarna 4

 

Tel.: +421 907 722 876
Email:  itspuchov@itspuchov.sk

 Office: Púchov, Požiarna 4


ITSP s. r. o.
Požiarna 4
Púchov 020 01

IČO: 50120883


Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, vl.č. 32451/R.